Dobré knihy jsou brusem rozumu, pilníkem soudnosti a balšámem očí. Jan Amos Komenský

Cesta světla "Via Lucis" 4.díl

2. dubna 2012 v 10:14 | J.A.Komenský |  Jan Amos Komenský
První: IV. ZDA EXISTUJE LÉK NA ODSTRANĚNÍ LIDSKÝCH ZMATKŮ A JAKÝ MÁ BÝT.

Naše neduhy se tak rozmohly,že sotva lze nalézt lék a ztroskotávájí téměř všechny pokusy o obecné blaho.Proto jsme všichni zarmouceni.Složíme však proto také ruce v klíně?Nikoli.Není správné upouštět od podávání léku,dokud nemoc neslábne,nýbrž je třeba vytrvávat a měnit léky podle slov básníka:
"Když se tak nemoci mění,
budeme i léčení měnit;
tisíc-li druhů je zla,
tisíc i léků se dá."

Druhý:Kdo ví,zda proti našim neduhům,tak dlouho trvajícím,nepřinese čas nějakou pomoc?

První:zdá se,že chyba je ve třech věcech:
1)Že na obecný neduh byly obyčejně hledány částečné léky a nedbalo se toho,že Boží rady směřují vždy k obecné nápravě.
2)Že se užívá prostředků násilných,odporujících lidské přirozenosti.
3)Nebo že se užívá prostředků slabých,nevedoucích k odtranění choroby.

Druhý: Kdyby se tedy na lidské zmatky,které je nutno uvést v řád,nalezly a použily prostředky obecné,které by musely proniknout ke každému člověku,kdyby byly mírné,aby žádný člověk neměl chut' odporovat,kdyby byly mocné,takže by nikdo nebyl proti,i kdyby chtěl,proč tedy bychom neměli mít naději,že vše bude pak snazší.

První:Sám rozum totiž zajisté ukazuje,že má být všeobecné,co se týá všech.Když je celé tělo společnosti nemocné,bude-li napravena jen jeho část,pak léčení ani nemoc neustoupí,když okolní údy stále přilévají nový jed nákazy.I kdyby se zdálo,že nastává uzdravení,pak to nemůže být nadlouho,jestliže se živá těla mísí s mrtvými.

Druhý:Proto jako Bůh na počátku vytvořil vše v úplnosti,tak poskytuje vždy plně prostředky k tomu,aby se porušené věcimohly plně napravit.Proto často lidi napomíná různými mimořádnými prostředky,nebo je trestá a zase získává novými dobrodiními,protože nechce,aby někdo zahynul,nýbrž aby se všichni navrátili k pokání.

První:Slovo psané proti všem záměrům světa i pekla zachovává se neporušené,odkrývá vždy tajemství těm,kteří je zbožně zkoumají ke společnému užitku všech a volá všechny národy a lid.
Přikazuje hlásat evangelium všem lidem,protože týž Bůh je pánem všech.

Druhý:Jako Bůh je svou povahou Bohem všech,tak to,co koná a mluví ke spáse svého tvorstva,je věcí společného práva a užitku.Avšak opuštění společného dobra,stejně jako přisvojení majetku,pochází od Adama a odtud je vše rozerváno.

První:Nekonečná bytost obsahuje v sobě všechny konečné věci.Proto vše,co se má zachránit v potopě lidských zmatků,musí se vrátit k řádu ustanovenému Bohem,jinak zahyne.

Druhý:Apoštolové měli přikázáno vykonávat vůli svého Pána a vynaložili svrchovanou péči na to,aby napomínali všechny lidi,vzdělávali je s veškerou moudrostí a učinili všechny dokonalými v Kristu Ježíši.Na tento příkaz však křest'ané později zapomněli,ono společné světlo si pro sebe přivlastńovali a nadouvali se pýchou a vzájemně se potírali.Proto také mezi nimi brzy pohasl plamen lásky i víry a zatemnila je oblaka dýmu nevědomosti.


První:Bůh stvořil člověka naprosto svobodného ke svému obrazu s tak pevným úmyslem,že ani on sám mu nečiní násilí.Proto ho poučuje,radí mu,povzbuzuje ho a zapřísahá,což je jádro celého Písma a všeho Božího řízení.

Druhý:Proto léčivé prostředky nesmějí být násilné,ale pokud možno mírné,ale přitom působivé,aby podmańovaly smysly a pronikaly do duše,aby silně působily na rozum a podmańovaly vůli.

První:A dlouhodobě zakořeněné špatné zvyky mohou být vyrvány jen mocnou ctností.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama